Logo Home4u - Ga naar homepage
Twentepoort Oost 29
Postbus 622
7600 AP Almelo
Home     Vve beheer

VvE-beheer

Als bewoner en lid van een Vereniging van Eigenaren weet u vast uit eigen ervaring dat het beheer van uw complex een tijdrovende klus is. Optimaal VvE Beheer is van groot belang voor uw woongenot, maar heeft zeker ook een positieve invloed op de waardeontwikkeling van uw appartement. Wij kunnen u in de volledige breedte adviseren en uw VvE beheren o.a. op de volgende gebieden;

 

Administratief beheer                                                                                                                          

De meeste werkzaamheden voor een VvE liggen op administratief gebied. Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere:

 • Het voorbereiden en organiseren van de VvE-vergadering
 • Het archiveren en actief beheren van contracten met o.a. verzekeringen en dergelijke
 • Het beheren en controleren op naleving van het huishoudelijk reglement.
 • Het corresponderen ten behoeve van de Vereniging met overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven, aannemers e.d.
 • Het informeren van de leden; rondzenden van notulen en jaarrekeningen. 

 

Financieel beheer

 • Het bijhouden van de boeken met betrekking tot het tijdig voldoen van de bijdragen door de leden.
 • Het nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot incasso bij wanbetaling van leden.
 • Het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en verzekeringen, en onderhoudsnota's.
 • Het actief beheren van de bankrekening door liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen en/of deposito's.
 • Het jaarlijks vervaardigen van de jaarrekening

 

Technisch beheer 

 • Aanspreekpunt voor alle (onderhouds-) klachten
 • Controleren en begeleiden groot onderhoud
 • Het coördineren en plannen van afspraken tussen leden en aannemers.
 • Aanspreekpunt met betrekking tot schade(s) die geclaimd worden op de verzekering.
 • Het beoordelen of kosten ten laste van de algemene middelen komen, dan wel verhaald dienen te worden op individuele eigenaren, dan wel verhaald dienen te worden op derden. Via een softwarepakket kunt u ook reparatieverzoeken aan ons doorgeven. Penningmeesters hebben de mogelijkheid om facturen digitaal te accorderen en de kascommissie kan vanuit huis de jaarrekening controleren. Zo heeft u zelf heel makkelijk inzage in de lopende zaken en kunt u ook wijzigingen doorgeven
 • Om het bovenstaande voor u in goede banen te leiden beschikt Home4U over een passend softwarepakket om alle afspraken en verplichtingen voor u te bewaken en te beheren. Als eigenaar heeft u een persoonlijke inlogcode waarmee u bij alle gegevens van uw VvE kunt komen waaronder: splitsingsakte, huishoudelijk reglement, notulen, jaarrekening en alle andere relevante informatie. 

 

Onze kracht

 • Persoonlijk contact
 • Onafhankelijke partij
 • Bouwkundige kennis
 • Ontzorgen van partijen
 • Borgen van wensen
 • Transparantie